Sudoku, her yaştan insanın temel mantıksal akıl yürütmelerle kolayca öğrenebileceği bir bulmaca oyunudur. Japonya'dan çıktığı bilinen oyun, japonca "Suuji wa dokushin ni kagiru" kelimelerinin birleşiminden "SUDOKU" tabirini almıştır.

Oyunu tarif etmek için ise "rakam yerleştirme" demek yerinde olacaktır.

Sudoku bulmacaları, büyüklüğüne ve çesidine göre isimlendirilmiştir. En meşhur olan resimde gördüğümüz 9x9 boyutlarındaki Klasik Sudoku çeşididir. Klasik sudoku, 9x9 boyutlarında, 9'ar karelik 9 bölgedeki 81 kareden oluşmaktadır. 1'den 9 kadar olan rakamlar bu 81 kareye belirlenmiş kurallara göre yerleştirilerek oynanır.

Bir sudoku bulmacasında resimdeki gibi bazı rakamlar sudoku içine yerleştirilmiş olarak verilir. Geriye kalan rakamlar ise altta belirtilen kurallar çerçevesinde yerleştirilmesi istenir.

Tüm sudoku çeşitleri için geçerli olan üç temel kural vardır.

* Her satırda tüm rakamlar bulunmalı ve bu rakamlar sadece birer defa yer almalıdır.

* Her sütunda tüm rakamlar bulunmalı ve bu rakamlar sadece birer defa yer almalıdır.

* Her bölgedeki tüm rakamlar bulunmalı ve bu rakamlar sadece birer defa yer almalıdır.


Sudoku Çeşitleri
50 ye yakın sudoku çeşidi bulunmaktadır. Sürekli yeni türleri üretilmektedir.Bunlardan bazıları; Klasik Sudoku, Bölgesel Sudoku, Ardışık Sudoku, Ardışıksız Sudoku, Multi Sudoku, Köşegen Sudoku, Toplamlı Sudoku, Zincir Sudoku vb. 21 adet sudoku çeşidini ve bu çeşitlere ait kuralları öğrenmek için bakınız.


Boyutuna Göre Sudokular

Sudoku oyunu 4x4, 6x6, 9x9 gibi bir çok boyutta oynanabilirler.

4x4 sudoku, 4'er karelik 4 bölgedeki 16 kareden oluşmakta, 1'den 4'e kadar olan rakamlar bu üç temel kurala göre yerleştirilmelidirler.

6x6 sudoku, 6'şar karelik 6 bölgedeki 36 kareden oluşmakta, 1'den 6'ya kadar olan rakamlar bu üç temel kurala göre yerleştirilmelidirler.

9x9 sudoku, 9'ar karelik 9 bölgedeki 81 kareden oluşmakta, 1'den 9'a kadar olan rakamlar bu üç temel kurala göre yerleştirilmelidirler.


redo Sudoku çözme yöntemleri için tıklayınız