Tek/Çift sudoku, 3 temel sudoku kuralına more_vert ek olarak, koyu renkle boyanmış bölgelere bazı sudoku sorularında tek sayıların, bazı sudoku sorularında ise çift sayıların gelmesi zorunluğu esastır.
Tek/Çift sudoku sorusu ile karşılaştığımızda koyu renkli karelerin bir veya birkaçında tek sayı görüyorsak diğer tüm koyu karelere tek sayı getirecek şekilde sudokuyu tamamlamalıyız.
Tek/Çift sudoku sorusu ile karşılaştığımızda koyu renkli karelerin bir veya birkaçında çift sayı görüyorsak diğer tüm koyu karelere çift sayı getirecek şekilde sudokuyu tamamlamalıyız.

Tek/Çift sudoku nasıl çözülür?

Resimdeki örnek tek/çift sudoku sorusunda, koyu renkli karelere çift sayılar gelmiş olduğundan "Çift Sudoku" sorusudur.
Tek/Çift sudokularını çözerken, klasik sudoku çözüm yöntemlerini kullanabiliriz. Klasik sudoku çözme yöntemlerinde ki durumları tek/çift sudoku sorusu üzerinde değerlendirirken, bölgede (satırda veya sütunda) rakamların gelebileceği yerler düşünüldüğünde tek rakamların (ya da çift)  koyu yerlere yerleşmesi gerekliliği durumu rakamların yerlerini bulmada işimizi biraz daha kolaylaştıracaktır.

Resim üzerinde bir kaç örnek vermek gerekirse; dördüncü bölgede 4 rakamının geleceği yeri bulmak istediğimizde, i4'deki 4 ve a8'deki 4 rakamlarından dolayı 4 rakamı dördüncü bölgede b6, c5, c6'ya gelebilir. Tüm sudokuda koyu yerli renklere çift sayılar geldiği için ve bu bölgede 4 tane koyu kare olduğu için bu koyu karelere 2, 4, 6, 8 rakamları gelmelidir. 4 rakamı da çift olduğu için b6, c5, c6 yerleri içinde koyu olan yere gelmelidir. Bu yerde b6'dır. 
Dokuzuncu bölgede 9 rakamının yerini bulmak istediğimizde, i3 ve c9'daki 9 rakamlarından dolayı dokuzuncu bölgede 9 rakamın gelebileceği yerler, g7, h7 ,h8 olabilir ancak; koyu renkli yerlere çift sayılar gelebileceği için 9 rakamı h8'e gelmelidir.

Resimdeki sudoku sorunun cevabı için tıklayınız.
Resimdeki ardışık sudoku sorusunun kaynağı sudoku-space.com


redo Multi sudoku