Bölgesel sudokunun klasik sudokudan farklılığı, sudoku bölgelerinin sadece kare veya dikdörtgen değilde bir çok farklı geometrik şekil şeklinde olabilmesidir. Resimdeki örnekte gördüğünüz gibi birbirinden farklı bir çok bölgesi bulunmasıdır. Sadece bu resimde olduğu gibi değil her bölgesel sudoku sorusu için farklı şekiller kullanılabilir.

Bölgelerde farklılık olmasına rağmen 3 temel sudoku kuralı more_vert haricinde ek bir kural bulunmamaktadır.

Bölgesel sudoku nasıl çözülür?

Bölgesel sudoku, klasik sudokuda olduğu gibi satır, sütun ve bölge taramaları ile rakamları sıkıştırıp eksik olan rakamları bulabiliriz. Ayrıca tüm sudoku çözüm yöntemlerini de kullanabiliriz. Bölgesel sudokuda bölge taramasının göz ile takibi daha zor ve vakit almaktadır. 

Bölgesel sudokuda bir bölge, bazen bir satırın (sütunun) büyük bir kısmını kaplayabilir. Bu şekilde olan bölgelerden bazıları rakam bulmanızda işinizi kolaylaştırabilir.

Resim üzerinden örnek vermek gerekirse: birinci satırın yedi karesini kaplayan bölgeyi incelediğimizde, sudokunun birinci satırında yer almayan ve bu bölgenin elemanları olan 3 ve 8 rakamlarından yararlanarak birinci satırın bu bölgeye ait olmayan bölümündeki boşlukları (a1, i1) bulabiliriz. Bu bölgede 3 ve 8 rakamları bulunduğundan birinci satırın b2, e2, f2, h2 yerlerine 3 ve 8 rakamları gelemez. Birinci satırda 3 ve 8 rakamları birer tane mutlaka bulunmalı (sudoku kuralı). O zaman birinci satırda 3 ve 8 rakamlarının gelebileceği yerler a1 ve i1 dir. a1'e 8 rakamı gelemez çünkü; a1'in bulunduğu bölgede 8 rakamı bulunmaktadır. O zaman a1'e 3 rakamı ve i1'e ise 8 rakamı gelmelidir.

Bu ipucu yardımı ve satır, sütun, bölge taramaları yaparak sudokuyu tamamlayabiliriz.
Resimdeki sudoku sorunun cevabı için tıklayınız.
Resimdeki ardışık sudoku sorusunun kaynağı conceptispuzzles.comredo Ardışık sudoku