Ardışıksız sudoku, 3 temel sudoku kuralına more_vertek olarak tüm sudoku içindeki herhangi bir rakamın dört tarafına gelebilecek rakamların o rakamın ardışığı olmaması esasına dayanır.
Örnek vererek açıklamak gerekirse: sudokunun herhangi bir yerinde yer alan 5 rakamının üs, alt, sol ve sağ tarafında "ardışığı" olan 4 ve 6 rakamları yer alamayacak şekilde sudokuya rakamlar yerleştirilmelidir. Rakamları ardışıksız yerleştirilebilmesi için ardışık sudokudaki şartlar more_vert göz önüne alınmaldır.

Ardışıksız sudoku nasıl çözülür?

Ardışık sudokuda, klasik sudoku çözüm yöntemleri kullanabiliriz. Bu yöntemler haricinde elimizde ayrıca, sayıları ardışığı olmayacak şekilde yerleştirme gibi işimizi daha kolaylaştıracak bir unsur bulunmaktadır. Bir bölgedeki bir rakam için satır, sütun sıkıştırmaları kullandığımızda o rakamın yerleşebileceği 3 yer ihtimali varken ardışıksız yerleştirme şartını da düşündüğümüzde o rakam için yerleşebileği yer ihtimali sayısı daha da düşecektir. 


Resimdeki sudoku üzerinde bir kaç örnek verelim.

*Birinci, üçüncü ve sekizinci bölgelerdeki 9 rakamlarının sıkıştırması ile ikinci bölgedeki 9 rakamının d3 ve e3 yerlerine gelebilme ihtimali vardır. İkinci bölgedeki 8 rakamın altında ardışıksız çizgisi olmadığı için 8'in altına ardışığı (9) bir sayı gelemez. Bu yüzden ikinci bölgede 9 rakamı sadece e3'e gelebilir. 
* İkinci ve yedinci bölgelerdeki 8 rakamlarının sıkıştırması ile birinci bölgedeki 8 rakamının c1 ve c3 yerlerine gelebilme ihtimali vardır. Birinci bölgedeki 9 rakamının sağ tarafında ardışıksız çizgisi olmadığı için buraya ardışığı olan bir sayı (8) gelemez. O zaman birinci bölgede 8 rakamı sadece c3'e gelebilir.


Bu şekildeki sıkıştırmalardan sonra bir çok sayı bulunabilir. Sonra ise sudoku çözme yöntemlerinde anlattığımız "Satır-sütun etkileşimleri" tekniğini kullanarak bir çok sayı daha bulabiliriz.

Resimdeki sudoku sorunun cevabı için tıklayınız.

Resimdeki ardışık sudoku sorusunun kaynağı rishipuri.blogspot.com


redo Tek/Çift sudoku