Bir satırda (sütunda) bir çok rakam bulunmuş ve çok azı bulunmamışsa bu yöntem uygulanır.

Resimdeki altıncı satırda sadece iki rakam belli değildir. 1,2,3,4,5,8 ve 9 rakamları bilinmektedir. 6 ve 7 rakamları çıkmamıştır.

Kalan boş kareler b6 ve h6'dır.

h6'nın bulunduğu h sütununda bir tane 6 rakamı bulunmaktadır (h2'de).

Bu 6 rakamı h sütununda bulunduğu için h6'ya 6 rakamı gelemeyecektir.

O zaman altıncı satırda eksik olan 6 rakamının gelebileceği tek yer vardır, o da b6 karesidir. Ve yine bu satırda eksik kalan 7 rakamının gelebileceği bir tek yer vardır; h6'dır.

Bu yöntem "Satır-sütun kesişmesinde tek ihtimal" yöntemi ile benzerlik göstermektedir aslında.


redo Yöntem 5: İhtimalleri yazmak ve 'İkililer'...